Plavecká škola Uherské Hradiště

O škole

     Důslednost a přiměřenost, vztah k dětem, k učitelskému povolání a ke všem klientům - to je krédo zaměstnanců Plavecké školy Uherské Hradiště.

Plavecká škola Uherské Hradiště je účelové školské zařízení, jehož hlavním posláním je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. Povinnou výuku plavání realizuje plavecká škola u všech základních škol regionu Uherské Hradiště, Uherský Brod a nově i regionu Luhačovska. Povinné výuky plavání se zúčastňují zpravidla žáci 2. a 3.tříd. Výuku plavání v rámci hodin tělesné výchovy poskytujeme také všem ostatním ročníkům základních škol. Obsahem výuky plavání je nejenom učivo obsažené v rámcových vzdělávacích programech ZŠ, ale také prvky branného plavání, prvky dopomoci unavenému plavci a záchrany tonoucího. V posledním období největší rozmach zaznamenala předplavecká výuka žáků 1. tříd základních škol. Je to nejenom logické pokračování předplavecké výuky dětí mateřských škol, ale především plníme přání rodičů, kteří mají zájem, aby jejich děti dosáhly plavecké dovednosti co nejdříve.

K lepšímu využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců organizuje Plavecká škola Uherské Hradiště bohatou doplňkovou činnost. Předplavecká výuka dětí mateřských škol, kroužky plavání pro kojence a batolata a děti do 15 let, plavání těhotných, plavání dospělých, aquaerobic, aquabike  a záchrana tonoucího pro zdravotní kurzy, to je nabídka aktivit plavecké školy.

Plavecká škola Uherské Hradiště pamatuje obsahem výuky a přístupem také na děti a žáky praktických a speciálních škol, stejně tak na handicapované jedince.

Replica Watches

https://www.rolexgrade.me

Související stránky