Plavecká škola Uherské Hradiště

Výuka MŠ

Výuka plavání dětí mateřských škol je spolu s kroužky plavání pro děti jeden z prvních základních stavebních kamenů k plaveckým dovednostem. Snahou Plavecké školy v Uherském Hradišti je dát možnost navštěvovat předplaveckou výuku co možná největšímu počtu dětí mateřských škol. Vžila se tradice, že u velkých MŠ navštěvují výuku pouze předškoláci. Proč čekat s předplaveckou výukou až do 6 let?! Materiálně, prostorově a především personálně jsme připraveni vést děti už od 3 let. Dnes této možnosti využívá řada mateřských škol.

img_1493.jpg

 

Výuka dětí MŠ kopíruje délku trvání školního pololetí s tím, že vždy začínám o 3 týdny později než výuka ZŠ.

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky dětí MŠ :

  • vštěpovat dětem základní hygienické návyky
  • seznamovat děti s vodou a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě
  • učit je nebát se vody
  • naučit co možná největší počet dětí základním plaveckým dovednostem, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce: orientace ve vodě a pod hladinou, splývání v obou polohách (na zádech i na břiše), dýchání do vody, potápění hlavy, skoky a pády do vody
  • postupně a nenásilně děti seznámit s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, přitom přihlédnout k věkovým zvláštnostem, pohybovým schopnosterm a dovednostem dětí zmíněného věku

Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.

img_1679.jpg

Na předplaveckou výuku dětí MŠ navazuje předplavecká výuka žáků 1.tříd ZŠ, základní plavecká výuka žáků 2. a 3. tříd a zdokonalovací plavecká výuka žáků 4. a 5. tříd. Díky tomuto systému se podařilo odstranit plaveckou negramotnost na našem okrese. Všechny mateřské školy a základní školy v tomto regionu mají možnost se zapojit do tohoto systému výuky plavání. Záleží na spolupráci zřizovatele školy, vedení školy a učitelů, rodičů a plavecké školy.

Související stránky