Plavecká škola Uherské Hradiště

Školní rok 2013/2014

Dobrodružná cesta žabky Žofky - XII. ročník - KVĚTEN 2014

Dne 28. 5. 2013 se uskutečnil XII. ročník soutěže dětí mateřských škol „Dobrodružná cesta žabky Žofky“. Do soutěže se přihlásilo 12 mateřských škol. Děti se ve skvělé atmosféře, kterou vytvořili jejich rodinní příslušníci, dosahovaly skvělých výkonů a užívaly si mokré odpoledne. Všechny zúčastněné děti byly odměněny perníkovými medailemi, které vytvořila paní Radka Křivánková a malými dárky. Vyhodnoceni byli 3 nejlepší závodníci a 3 nejlepší soutěžní týmy. Výsledky soutěže najdete v rubrice „Soutěže a závody“.

Výsledky soutěže mateřských škol:

1. místo           MŠ       UB Mariánské náměstí                  223 bodů

2. místo           MŠ       Bílovice                                             219 bodů

3. místo           MŠ       UB Svatopluka Čecha                     214 bodů

4. místo           MŠ       UB Primátora Hájka                      213 bodů

5. místo           MŠ       Hluk                                                  202 bodů

6. místo           MŠ       Prakšice                                           178 bodů

7. místo           MŠ       Záhorovice                                       186 bodů

8. místo           MŠ       Strání                                                168 bodů

9. místo           MŠ       Bánov                                                167 bodů

10. místo         MŠ       UB Olšava                                        162 bodů

11. místo         MŠ       Havřice                                             146 bodů

12. místo         MŠ       Pašovice                                           138 bodů

Výsledky soutěže jednotlivců :

1. místo           Jakub Červenka       54 b.    MŠ UB Primátora Hájka 

2. místo           Edita Babíčková      53 b.    MŠ UB Svatopluka Čecha

3. místo           Kryštof Kočica         50 b.    MŠ UB Prakšice

 

Věcné a finanční dary do soutěže věnovali sponzoři: pan František Zahálka, obec Šumice, keramická dílna Adély Volné a paní Pavla Bednaříková. Všem sponzorům moc děkujeme.

Dobrodružná cesta žabky Žofky - XII.ročník - LEDEN 2014

Ve středu 29. 1. v odpoledních hodinách za skvělé atmosféry v pohádkovém duchu žabky Žofky proběhla plavecká soutěž dětí mateřských škol z regionu uhersko - brodska. Soutěže se zúčastnilo 6 týmu. Vyhodnoceny byly soutěžní týmy a jednotlivci. První místo obsadily děti z MŠ Primátora Hájka, Uherský Brod, na druhém místě se umístila MŠ Obchodní, Uherský Brod a místo třetí obsadily děti z MŠ Olšava Uherský Brod. Všichni závodníci bojovali ze všech svých sil a předvedli vynikající výkony. O atmosféru a povzbuzení se zasloužili rodiče a rodinní příslušníci, kteří své ratolesti povzbuzovali. Děkujeme všem malým závodníkům, paní učitelkám a paní ředitelkám a hostům.

Naše poděkování patří také sponzorům firmě DITIPO z Uherského Brodu, panu Jiřímu Svitákovi z Bojkovic, paní Radce Křivánkové ze Šumic, paní Pavle Bednaříkové z Uherského brodu, kteří poskytli věcné a finanční dary.

Na výsledky se můžete podívat v přiloženém dokumentu.