Plavecká škola Uherské Hradiště

Školní rok 2012/2013

Dobrodružná cesta žabky Žofky - XI.ročník - květen 2013

Ve středu 29. 5. v odpoledních hodinách za skvělé atmosféry v pohádkovém duchu žabky Žofky proběhla plavecká soutěž dětí mateřských škol z regionu uhersko - brodska. Soutěže se zúčastnilo rekordních 12 závodních týmu. Vyhodnoceny byly soutěžní týmy a jednotlivci. První místo obsadily děti z MŠ Hluk, na druhém místě se umístila MŠ UB Svatopluka Čecha a místo třetí obsadily děti z MŠ UB Mariánské náměstí. Všichni závodníci bojovali ze všech svých sil a předvedly vynikající výkony. O atmosféru a povzbuzení se zasloužili rodiče a rodinní příslušníci, kteří své ratolesti povzbuzovali. Děkujeme všem malým závodníkům, paní učitelkám a paní ředitelkám a hostům.

Naše poděkování patří také sponzorům firmě DITIPO z Uherského Brodu, Městskému úřadu Uherský Brod a panu Jiřímu Svitákovi z Bojkovic, kteří poskytli věcné a finanční dary.

Dobrodružná cesta žabky Žofky - XI.ročník - leden 2013

Ve středu 30.1.2013 se uskutečnil v zábavném bazénu CPA Delfín Uherský Brod XI.ročník soutěže mateřských škol "Dobrodružná cesta žabky Žofky". V letošním ročníku se zúčastnilo 5 mateřských škol uherskobrodského regionu. Za perfektně zvládnutou organizaci soutěže patří velké poděkování nejen paní učitelkám z plavecké školy, ale i doprovázejícím učitelkám z mateřských škol.  A které školky se zúčastnily? Jmenovitě MŠ Šumice, MŠ UB Obchodní, MŠ UB Olšava, MŠ UB Primátora Hájka, MŠ UB Svatopluka Čecha.

Každou školku reprezentovalo pětičlenné smíšené družstvo malých závodníků, kteří si změřili své síly v šesti soutěžních disciplínách s pohádkovými názvy - "Žofka vyráží na dobrodružnou cestu" (sbírání vodolepek na čas), "Žofka proplouvá kruhy" (proplouvání čtyř kruhů), "Žofka splývá" (splývání na břiše),"Žofka přebíhá přes most" (chůze po mole vytvořené z velkých desek), "Žofka zdolává vodní překážky"(jízda na skluzavce) a "Žofka loví předměty" (lovení puků na čas).

Výborné výkony podpořila i skvělá atmosféra a velká podpora rodičů malých závodníků. Čekání na výsledky dětem zkrátilo volné plavání v zábavném bazénu, při kterém se mohly vydovádět a ukázat svým blízkým, co všechno se v plavání naučily. Každý sportovec byl nakonec za snahu odměněn perníkovou medailí se symbolem soutěže, tedy žabkou Žofkou, a malým dárkem.

Na výsledky se můžete podívat v přiloženém dokumentu.