Plavecká škola Uherské Hradiště

Přebor regionu v plavání o putovní pohár Plavecké školy Uherské Hradiště - Uherský Brod

 

www.reeftiger.de  

abelevatorshoes.com V úterý 4. 6. 2019 se jako každoročně uskutečnily v areálu CPA Delfín regionální závody v plavání žáků 1. stupně základních škol z Uherskobrodska. Sportovní akce se zúčastnilo celkem 127 závodníků ze 7 základních škol regionu. Vyhodnoceni byli tři nejlepší závodníci v jednotlivých ročnících, kategorie chlapců a dívek. Své plavecké výkony si přítomní plavci mohli porovnat ve smíšených štafetách. Vyhodnoceny byly tři nejlepší základní školy.

Přeboru se zúčastnily tyto základní školy: ZŠ UB Mariánské náměstí, ZŠ J. A. Komenského Nivnice, ZŠ UB Pod Vinohrady, ZŠ a MŠ UB - Havřice, ZŠ a MŠ Prakšice, ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice a ZŠ Josefa Bublíka, Bánov.

Putovní pohár plavecké školy získala ZŠ a MŠ Uherský Brod - Havřice s celkovým počtem 171 bodů, druhé místo si vyplavali žáci ZŠ UB, Mariánské náměstí s 159 body a na místě třetím se umístila ZŠ UB, Pod Vinohrady se 109 body. 

Elevator Shoes Výsledkovou listinu najdete v sekci "Závody a soutěže".