Plavecká škola Uherské Hradiště

Informace dle zákona č.106/1999

Oficiální název subjektu: Plavecká škola Uherské Hradiště

Zkratka subjektu: Nemá

Typ zřizované organizace: Školské účelové zařízení

Právní forma zřizované organizace: Příspěvková organizace

Důvod založení: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výuky plavání žákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy.

Okruhy doplňkové činnosti: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání, aqua aerobicu

Organizační struktura: Organizační struktura

Adresa sídla: Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště

Kód obce: 141

Doručovací adresa: Plavecká škola Uherské Hradiště, Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště

Adresa pro osobní návštěvu:  Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště

Úřední hodiny: dle potřeby klientů

Telefon(mobil): +420 731 555 001

E-mailové adresy:

ředitel: reditel@plaveckaskolauh.cz

zástupce ředitele střediska Uherské Hradiště: zastupce.uh@plaveckaskolauh.cz

zástupce ředitele střediska Uherský Brod: zastupce.ub@plaveckaskolauh.cz

zástupce ředitele střediska Luhačovice: zastupce.luh@plaveckaskolauh.cz

zástupce ředitele střediska Holešov: zastupce.hol@plaveckaskolauh.cz

metodik pro hlavní činnost : metodik@plaveckaskolauh.cz

metodik pro doplňkovou činnost, vanové plavání:  aktivity@plaveckaskolauh.cz

ekonom: ekonom@plaveckaskolauh.cz

Internetové stránky: www.plaveckaskolauh.cz

Bankovní spojení: 28935721/0100

Případné platby lze poukázat: 28935721/0100, více informací ekonom Plavecké školy Uherské Hradiště

Identifikační číslo: 48489573

Daňové identifikační číslo: Není plátcem DPH

Dokumenty ke stažení: " O škole "

Informace poskytují: "Kontakty"

Podání žádostí a možnosti opravných prostředků: reditel@plaveckaskolauh.cz

Nejdůležitější používané předpisy: Výuka plavání žáků základních škol v právních předpisech

Vydané právní předpisy:  Vnitřní směrnice Plavecké školy Uherské Hradiště

Rozpočet: viz výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:  Výroční zprávy