Plavecká škola Uherské Hradiště

Hodnocení plavecké výuky

Je hodně důvodů, proč se detailně zabývat hodnocením plavecké výuky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nám ukládá zvládnout předepsaný obsah učiva. Kontrola plnění obsahu výuky je jedna z cest před sebeuspokojením.

Výuka plavání je součástí hodin tělesné výchovy a to nejenom u povinně plavajících žáků. Učitelé plavání se podílí spolu s učiteli TV a paní učitelkami na 1. stupni ZŠ kmenové školy na známkování z tělesné výchovy na konci klasifikačního období. Naše zodpovědnost vůči školám a žákům, co se hodnocení týká,  je velká. Hodnocení plavecké výuky nám pomáhá porovnávat jednotlivé školy, jednotlivé ročníky, ale také práci na jednotlivých pracovištích a v jednotlivých  střediscích. A možná také jako protiargument článkům ve sdělovacích prostředcích, které hovoří o snižování  plaveckých dovedností u nastupující generace.

ulysse nardin replica watches