Plavecká škola Uherské Hradiště

Desatero pobytu u vody

Jak se neutopit o prázdninách.

Všichni se už vidíme na prázdninách, ke kterým patří koupání, skákání do vody a další vodní radovánky.Voda je fajn, ale před vodním světem musíme mít trochu respektu.

Na co si dát tedy pozor při koupání ? Zapamatujte si! tudor replica watches

 "Desatero bezpečného pobytu u vody"

 

              Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.                

desatero 1.jpg  

 

Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

desatero 2.jpg

 

                                              Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený.                                          

desatero05.jpg 

 

       Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.       

desatero04.jpg

 

Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.

desatero01.jpg 

 

Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.

4.jpg 

 

Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

desatero07.jpg

 

Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu,
zajisti si doprovod lodičky.

desatero03.jpg

 

Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně
oblečených a upevněných záchranných vest.

desatero02.jpg

 

Důvěřuj členům Vodní záchranné služby,
uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

desatero10.jpg