Plavecká škola Uherské Hradiště

Aktuální situace - KROUŽKY PLAVÁNÍ

 

Vážení rodiče.

Dovolte nám, abychom Vás sdělili aktuální situaci s kroužky plavání v plavecké škole.

Plavecká škola Uherské Hradiště jako školské zařízení dle zákona 561/2004 Sb. dodržuje usnesení vlády ČR ze dne 18. května 2020, které zakazuje mimo jiné osobní přítomnost dětí na zájmovém vzdělávání ve školských zařízení.

Na základě těchto skutečností jsme nuceni veškeré naše aktivity v aktuálním školním roce ukončit.

Budeme rádi, pokud s námi budete plavat i v dalším školním roce a poměrnou část neodplavaných lekcí Vám Plavecká škola Uherské Hradiště převede do dalšího školního roku formou slevy ze školného ve výši 10 lekcí.

Pokud to dovolí vládní nařízení, budeme plavat ihned od začátku září. 

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost

…..a snad bez roušek se na Vás od září těšíme