Plavecká škola Uherské Hradiště

Školní rok 2016/2017

Ve středu 7. 6. 2017, se uskutečnily v areálu CPA Delfín regionální závody v plavání žáků 1. stupně základních škol z Uherskobrodska. Sportovní akce se zúčastnilo celkem 171 závodníků z jedenácti základních škol regionu. Vyhodnoceni byli tři nejlepší závodníci v jednotlivých ročnících, kategorie chlapců a dívek. Své plavecké výkony si přítomní plavci mohli porovnat v tříčlenných smíšených týmech v závodu štafet. Vyhodnoceny byly tři nejlepší základní školy.

Přeboru se zúčastnily tyto základní školy:

Š UB Mariánské náměstí, ZŠ UB Pod Vinohrady, ZŠ UB Na Výsluní, ZŠ UB - Havřice, ZŠ a MŠ Prakšice, ZŠ J. Bublíka Bánov, ZŠ a MŠ J. A. K. Nivnice, ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ Horní Němčí, ZŠ a MŠ Nezdenice

Putovní pohár plavecké školy obhájila ZŠ UB Mariánské náměstí s celkovým počtem 179 bodů, druhé místo si vyplavali žáci ZŠ a MŠ Prakšice se 106 body a na místě třetím se umístila ZŠ UB, Pod Vinohrady s 96 body.

V soutěži byla hodnocena i nejlepší neúplná škola ZŠ UB, Havřice. 

Soubory ke stažení