Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let

DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ  DO 3 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola  Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy kroužků plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 30 minut.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení.

Pro děti  ve věku od 6 měsíců do 3 let máme následující oddělení kroužků:

Medúzky 6 měsíců - 10 měsíců
Chobotničky 10 měsíců - 14 měsíců (18)
Želvičky I., II. 18 měsíců - 24 měsíců, 24 měsíců - 36 měsíců                                 

Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání s asistencí rodiče ve vodě.

Na středisku CPA Delfín Uherský Brod plaveme ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2022/2023 www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, se nenahrazují.

 

I. pololetí začínají kroužky ve čtvrtek 29. 9. 2022

 

 Cena kroužku plavání ve  školním roce 2022 – 2023 v areálu CPA Delfín Uherský Brod je 2.370,- Kč ZA JEDNO POLOLETÍ = 15 lekcí. 

 

II. pololetí zahájíme ve čtvrtek ..... 2022

Platbu můžete provést pouze převodem!

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentkyzpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Podrobně vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu: krouzky.ub@plaveckaskolauh.cz.

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu týden před zahájením kroužku plavání. 

Soubory ke stažení