Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání dětí od 3 let do 18 let

DĚTI OD 3 DO 18 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola  Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy kroužků plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 45 minut.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení.

Pro děti  ve věku od 3 do 6 let máme následující oddělení kroužků:

Pulečci
Pulci                                          
Žabičky

Termíny kroužků pro děti od 3 do 6 let: pondělí, úterý v Aquaparku Uherské Hradiště a ve čtvrtek v ZŠ Za Alejí v odpoledních hodinách.

Pro děti  ve věku od 6 do 12 let máme následující oddělení kroužků:

Žabky
Kapříci               
Štiky

Termíny kroužků pro děti od 6 do 12 let: pondělí, úterý, středa v Aquaparku Uherské Hradiště a ve čtvrtek v ZŠ Za Alejí v odpoledních hodinách. 

Pro děti  ve věku od 12 do 18 let máme následující oddělení kroužků:

Kosatky
Delfíni                                                                                                          
Kondiční plavání

Termíny kroužků pro děti od 12 do 18 let: středa v Aquaparku Uherské Hradiště v odpoledních hodinách.

Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání bez asistence rodiče ve vodě.

Lekce, kterých se nezúčastníte, se nenahrazují.

Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2019/2020 www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, se nenahrazují.

 

I. pololetí začínají kroužky plavání následovně:

Aquapark Uherské Hradiště

Pondělní kurzy:   od   30. září 2019

Úterní kurzy:       od   1. října 2019

Středeční kurzy:  od   2. října 2019

Čtvrteční kurzy:   od  10. října 2019

ZŠ Za Alejí

Čtvrteční kurzy:   od  3. října 2019


Cena kroužků plavání ve školním roce 2019 – 2020 v Aquaparku Uherské Hradiště, v ZŠ Za Alejí je 1.800,- Kč za jedno pololetí / pololetí = 15 lekcí

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentkyzpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu krouzky.uh@plaveckaskolauh.cz 

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu před zahájením kroužku plavání.

 

II. pololetí ... informace budou aktualizovány