Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání kojenců a batolat od 6 měsíců do 3 let

DĚTI OD 6 MĚSÍCŮ  DO 3 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy kroužků plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 30 minut. Jeden kurz zahrnuje 15 lekcí.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení.

Pro děti  ve věku od 6 měsíců do 3 let máme následující oddělení kroužků:

Medúzky 6 měsíců - 10 měsíců
Chobotničky 10 měsíců - 14 měsíců (18)
Želvičky I., II. 18 měsíců - 24 měsíců, 24 měsíců - 36 měsíců

 

Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání s asistencí rodiče ve vodě.

Na středisku Luhačovice plaveme  v pátek v dopoledních hodinách. Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2020/2021 www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, nelze nahradit.


I. pololetí začínáme v pátek 4. 9. 2020.

Cena kroužků plavání ve školním roce 2020 - 2021 v areálu Městská plovárna Luhačovice je 2.160,- Kč za I. pololetí. Cena je za 18 lekcí.

 

Platbu můžete provést pouze převodem!

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentky, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu zastupce.luh@plaveckaskolauh.cz 

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu týden před zahájením kroužku plavání.