Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání dětí od 3 let do 15 let

DĚTI OD 3 DO 15 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 45 minut. Jeden kurz zahrnuje 15 lekcí.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení. Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání bez asistence rodiče ve vodě.

Pro děti  ve věku od 3 do 6 let máme následující oddělení kroužků:

Pulečci začátečníci
Pulci mírně pokročilí                            
Žabičky pokročilí

Termíny kroužků pro děti od 3 do 6 let: pondělí od 14.30 do 15.15 a od 15.15 do 16.00.

Pro děti  ve věku od 6 do 12 let máme následující oddělení kroužků:

Žabky začátečníci
Kapříci mírně pokročilí - malí plavci
Štiky pokročilí - plavci

Termíny kroužků pro děti od 6 do 12 let: pondělí od 14.30 do 15.15 a od 15.15 do 16.00.

Pro děti  ve věku od 12 do 15 let máme následující oddělení kroužků:

Kosatky plavci
Delfíni zdatní plavci                                                                                   
Kondiční plavání

Termíny kroužků pro děti od 12 do 15 let: pondělí od 14.30 do 15.15 a od 15.15 do 16.00 a v úterý od 17.30 do 18.15

Na středisku Luhačovice plaveme v pondělí a úterý v odpoledních hodinách.

Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2017/2018  www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, nelze nahradit.

I.pololetí začínáme v týdnu od 2.10.2017 a končíme v týdnu od 22.1.2018

  • pondělní kroužky začínají od 2. 10. 2017 a končí 22. 1. 2018
  • úterní kroužky začínají od 3. 10. 2018 a končí 23. 1. 2018

II.pololetí začínáme v týdnu od 5. 2. 2018 a končíme v týdnu od 28. 5. 2018

  • pondělní kroužky začínají od 5. 2. 2018 a končí 28. 5. 2018
  • úterní kroužky začínají od 6. 2. 2018 a končí 5. 6. 2018

 

Cena kroužku plavání ve  školním roce 2017 – 2018 v areálu Městská plovárna Luhačovice je 1.550,- Kč za jedno pololetí. Platbu můžete provést pouze převodem! 

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentky, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu zastupce.luh@plaveckaskolauh.cz 

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu týden před zahájením kroužku plavání.