Plavecká škola Uherské Hradiště

Kroužky plavání dětí od 3 let do 18 let

DĚTI OD 3 DO 18 LET

Na základě zřizovací listiny, zájmu dětí a rodičů organizuje Plavecká škola Uherské Hradiště kroužky plavání.

Ve školním roce organizujeme dva po sobě jdoucí kurzy plavání, které jsou rozděleny na první a druhé pololetí školního roku. Délka jedné lekce je 45 minut. Jeden kurz zahrnuje 15 lekcí.

Kroužky plavání jsou rozděleny na jednotlivá oddělení. Jednotlivá oddělení pracují pod vedením učitelů plavání bez asistence rodiče ve vodě.

Pro děti  ve věku od 3 do 6 let máme následující oddělení kroužků:

Pulečci začátečníci
Pulci mírně pokročilí                            
Žabičky pokročilí

Termíny kroužků pro děti od 3 do 6 let:

PONDĚLÍ:

I. od 13.45 do 14.30

II. od 14.30 do 15.15 

III. od 15.15 do 16.00

 

Pro děti  ve věku od 6 do 12 let máme následující oddělení kroužků:

Žabky začátečníci
Kapříci mírně pokročilí - malí plavci
Štiky pokročilí - plavci

Termíny kroužků pro děti od 6 do 12 let:

PONDĚLÍ:

I. od 13.45 do 14.30

II. od 14.30 do 15.15

III. od 15.15 do 16.00

 

Pro děti  ve věku od 12 do 18 let máme následující oddělení kroužků:

Kosatky plavci
Delfíni zdatní plavci                                                                                   
Kondiční plavání

Termíny kroužků pro děti od 12 do 18 let:

PONDĚLÍ

I. od 14.30 do 15.15 

II. od 15.15 do 16.00

ÚTERÝ

I. od 16:45 do 17.30

II. 17.30 do 18.15

III.  18:15 do 19:00

 

Na středisku Luhačovice plaveme v pondělí a úterý v odpoledních hodinách.

Neplaveme ve dnech státních svátků a školních prázdnin (viz. Organizace školního roku 2020/2021  www.msmt.cz )

Lekce, kterých se nezúčastníte, nelze nahradit.

 

I. pololetí začínáme v týdnu od 14. 9. 2020 

  • pondělní kroužky začínají od 14. 9. 2020 
  • úterní kroužky začínají od 15. 9. 2020 

 

II. pololetí  

  • pondělní kroužky začínají od ...
  • úterní kroužky začínají od ...

 

Cena kroužku plavání ve  školním roce 2020 – 2021 v areálu Městská plovárna Luhačovice je 2.160,- Kč za 18 lekcí v I. pololetí. Platbu můžete provést pouze převodem! 

Číslo účtu: 28935721/0100, variabilní symbol: číslo permanentky, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte (nutné napsat, jinak nelze platbu přiřadit ke jménu!!!!) 

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu zastupce.luh@plaveckaskolauh.cz 

Na vaši přihlášku vám odpovíme a s podrobnou organizací budete informování prostřednictvím emailu týden před zahájením kroužku plavání.