Plavecká škola Uherské Hradiště

Školení pro zdravotníky pobytových akcí

Český červený kříž - jeho oblastní pobočka v Uherském Hradišti - organizuje pravidelná školení a doškolení pro zdravotníky pobytových akcí. Když se řekne "pobytová akce", každý z nás si představí hory, kolo, vodu. Tak, jak se rozšiřují možnosti naší regenerace, tak se zvyšuje i riziko úrazu při zanedbání bezpečnostních zásad. Proto se součástí kurzu pro zdravotníky stalo branné plavání, dopomoc unavenému plavci a záchrana tonoucího. Teorie, video, ale hlavně praxe v bazénu napomohou frekventantům získat potřebné znalosti a dovednosti ve zmíněné oblasti. A pokud jste zvědaví, jak takové školení probíhá přímo na bazénu, máte možnost se podívat do fotogalerie.