Plavecká škola Uherské Hradiště

Regionální plavecké závody 2018 Uherský Brod

blancpain replica

Ve středu 13. 6. 2018, se uskutečnily v areálu CPA Delfín regionální závody v plavání žáků 1. stupně základních škol z Uherskobrodska. Sportovní akce se zúčastnilo celkem 128 závodníků ze 7 základních škol regionu. Vyhodnoceni byli tři nejlepší závodníci v jednotlivých ročnících, kategorie chlapců a dívek. Své plavecké výkony si přítomní plavci mohli porovnat v tříčlenných smíšených týmech v závodu štafet. Vyhodnoceny byly tři nejlepší základní školy.

Přeboru se zúčastnily tyto základní školy:

https://www.reefwatches.com/

ZŠ UB Mariánské náměstí, ZŠ J.A. Komenského Nivnice, ZŠ UB Pod Vinohrady, ZŠ UB  Havřice, ZŠ a MŠ Prakšice,  ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice a ZŠ Horní Němčí.

Putovní pohár plavecké školy obhájila ZŠ UB Mariánské náměstí s celkovým počtem 185 bodů, druhé místo si vyplavali žáci ZŠ a MŠ J.A. Komenského Nivnice se 118 body a na místě třetím se umístila ZŠ UB, Pod Vinohrady se 115 body.

Nejlepší neúplná škola byla vyhodnocena ZŠ UB, Havřice.