Plavecká škola Uherské Hradiště

Záchrana tonoucího

Záchrana tonoucího.

Umět reagovat ve složitých situacích, které život přináší a zároveň neohrozit vlastní život, vyžaduje značnou dávku dovedností a odvahy. Pomoci unavenému plavci nebo zachránit lidský život v souvislosti s vodním prostředím, patří právě k těm složitým situacím.

Kurzy, které nabízí Plavecká škola Uherské Hradiště, zapadají do rámce vzdělávání Zdravotníků zotavovacích akcí pro Český červený kříž, ale také nově pro studenty Fakulty logistiky a krizového řízení UTB . Kurzy mají za cíl připravit studenty Univerzity Tomáše Bati tak, aby byli schopni v praxi pomoci v situacích, které souvisí s jejich profesním zařazením. Zkoušky vodního záchranáře nebo plavčíka jsou jen logickým vyústěním snahy učitelů plavání a studentů.

Ve třinácti dvouhodinových blocích zopakujeme se studenty základní plavecké dovednosti, na ně navazuje nácvik a trénink alespoň dvou plaveckých způsobů včetně záchranářského kraulu.

Další součástí výuky jsou prvky branného plavání.  Studenti pod vedením zkušených pedagogů prakticky absolvují celý průběh záchrany tonoucího:

  • Záchranářský skok
  • Přiblížení se k tonoucímu
  • Pohyb ve vodě při zjišťování stavu tonoucího
  • Uchopení tonoucího
  • Přemístění tonoucího na břeh
  • Bezpečné vytažení a poskytnutí první pomoci

Po zvládnutí našeho kurzu jsou studenti připraveni k absolvování kurzu záchranářského minima.